יחסי אב ובת – על החשיבות והקרבה בין השניים

אין ספק כי לעיתים ישנו קשר מיוחד ומכיל בין האבא של הבית לבין הבנות. האם זהו רצון הגנה? תמיכה? הנה התשובות של מומחים להורות