http://www.yeladudim.co.il לוח מודעות הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
לאתר
האדם השלםשלח ברכה זו לחברתפילת האילן

אני מסיק בקרה את ביתך
ואני אבוקה בלילות חשכה
ואני הוא הצל ביום קיץ לוהט
ואני המשען לישיש הצועד.

ואני המניב את הפרי המובחר
למען תרווה בו גרונך הניחר.
ובצאתך לפרנס משפחה מחכה,
אני חץ וקשת ואני החכה.

כי אני הקורה שהקימה בקתה
ואני השולחן ואני המיטה
ואני הוא הסף ואני המשקוף
ואני הידית שהפכה למנוף.

ואני הגלגל ואני הקרון
ואני הארון במסע האחרון...

משום כך אדוני העובר והשב:
אל תפגע בי לשווא, אל תפגע בי לשווא !


העבירו את המסר


שלח ברכה זו לחבר