חזור לדף הקיץ

השלם את תמונת הפזל שלפניך באמצעות
חלקי הפזל שבצד שמאל מעל התמונה.
משוך את חלקי הפזל באמצעות סמן העכבר.
תוכל לעמוד על התמונה העמומה על מנת לבדוק
אם השלמת את החסר.


פזר את חלקי הפזל  |   אם סיימת להשלים את הפזל לחץ כאן