עונות השנה ספרות בנושא עונות השנה:

סתיו

חורף

אביב

קיץ


שלח תגובה שלחו אלי תגובות - חינוך וגן