http://www.yeladudim.co.il לוח מודעות הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
לאתר
האדם השלם


אוריינות בגן ילדים
כתיבה פונקציונלית ויצירתית בגן
מהות והתפתחות האוריינות
כתיבה פונקציונלית
כתיבה יצירתית
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
הרחבת הנושא
מאמרים נוספים בנושא אוריינות
הצעות לפעילויות אוריינות
מתוצרי כתיבת הילדים

עמוד הבית מאמרים אוריינות בגן ילדים מהות והתפתחות האוריינות
מהי אוריינות וכיצד מתפתחת?
בעוד השפה המדוברת היא תהליך ביולוגי ומתרחשת באופן טבעי אצל כל אדם ללא כל הוראה פורמלית, הרי הכתב הוא המצאה תרבותית (לוין ועמיתים 1997), והקריאה או פענוח הכתב הוא תהליך חברתי -תרבותי שאינו מתרחש באופן טבעי אצל כל אחד (ולדן תשנ"ד).
הן השפה הדבורה והן השפה הכתובה נכללות במושג אוריינות אם כי יש חילוקי דעות בין החוקרים השונים. בבואם להגדיר את המושג אוריינות יש חוקרים המתמקדים בתחום הכתיבה וקריאה, כלומר בשפה הכתובה בלבד, ואילו ואחרים רואים במושג אוריינות מכלול של שפה דבורה וכתובה. לפי הריסון (Harrison 1983), רכישת השפה הדבורה והכתובה הם שני תהליכים נפרדים. הוא התמקד בשפה הכתובה והגדיר אוריינות כ"רכישת הידע המהותי והמיומנויות המאפשרות לאדם להתערב בכל הפעילויות שבהן נדרשות קריאה וכתיבה כדי לתפקד בצורה יעילה בקבוצה ובקהילה". לעומת זאת, חוקרים אחרים (ולדן תשנ"ד, גארטון ופראט 1989, לוין ועמיתים 1997, 1980 1982 , Goodman Smith) רואים בשפה מכלול של יכולות לשון המתפתחות באופן הדדי, במקביל ובאינטראקציה עם הסביבה. הם מדגישים את יכולת הילד בגיל הרך ללמוד את השפה הכתובה עוד בטרם הגיע ללימודיו הפורמליים בבית הספר. גארטון ופראט (1989) טוענות ש"אוריינות היא השליטה בשפה דבורה (האזנה ודיבור) ובשפה הכתובה (כתיבה וקריאה) כמכלול אחד שלם". לפי דעתן, האוריינות אינה יכולה להישאר התחום הצר של קריאה וכתיבה, אלא שיש להדגיש את הקשר הקיים בין השפה הדבורה והכתובה בכל שלבי
ההתפתחות החל מהגיל הרך, גיל בו מופיעים גילויים ראשוניים של אוריינות אשר כונו על על ידי קליי (1966 Clay בתוך קורת ובכר תשנ"ז) emergent literacy או בעברית ניצני אוריינות. לפי קליי ניצני אוריינות הם "הצעדים ההתחלתיים שעושים הילדים הצעירים בהבנת העולם הכתוב , עוד לפני התחלת לימוד פורמלי מסודר של קרוא וכתוב". מושג זה מוגדר כתהליך של צמיחה שהוא פונקציה של התפתחות גילית וסביבה תומכת. הסביבה מספקת מידע אך קליטתו, עיבודו ויישומו הם תהליך פנימי המתרחש אצל הלומד שיש לו יכולות בסיסיות הטמונות בהבנת העולם. האוריינות תתפתח אם התנאים טובים מאפשרים זאת, כלומר אם יש תמיכה, עידוד, סביבה מגרה המספקת הזדמנויות לעסק באוריינות.
כלומר אוריינות מתפתחת באינטראקציה עם הסביבה (ויגוצקי 1987,פיאז'ה 1970a, 1970b , גארטון ופראט 1989, קליין 1993,1991 , הול, 1989, לביא 1991, לוין ואחרים 1997, טיל 1984). הילד חייב להיחשף לסביבה תומכת ומעודדת אוריינות, להבחין בלשון ושימושיה. על ידי התנסות בקריאה, כתיבה דיבור, האזנה בסביבה בה הוא חיי: משפחה, הורים, חברים מהגן תתפתח אוריינות באופן טבעי (טיל 1984) .
בהתפתחות ניצני כתיבה בגיל הרך לוין ואחרים (1997) מבחינים ב5- רמות: א) שרבוט בלתי ייצוגי, המייצג את האיפיונים הגראפים של הכתב, ב) דמוי כתב , ג) אותיות אקראיות אשר ניתן לזהות גם אם האות משובשת, ד) כתב פונטי, זהו כתב בנוי מאותיות דפוס מוסכמות, אשר בחלקן נבחרו לייצג הרכב פונטי של מילה, ה) כתב אורתוגראפי, אותיות מוסכמות שמייצגות צלילים בשפה והמורפולוגיה של השפה. ילדים בני אותו גיל נמצאים ברמות שונות. המעבר בין הרמות הוא הדרגתי. בכתיבה נטורליסטית ספונטנית ילד יכול לגלות רמות שונות באותו זמן אך במטלות מובנות ניתן לראות שלב מסוים (לוין ואחרים 1997 ). ההתקדמות של הילד יכולה לבוא לידי ביטוי במעין קפיצות ולעיתים יתגלו במהלך ההתפתחות נסיגות (ולדן, תשנ"ה ).
לפיתוח כתיבה מכל סוג או כל פעילות אוריינית אחרת -כמו כל תהליך למידה - חשוב עידוד המבוגר (צימרמן תשנ"ה), כמו גם תיווכו, מעורבותו והדרכתו (1978 Vygotsky , קליין 1991, 1993, 1997, פוירשטיין 1998, לוין 1995, ברונר 1938, טיל 1984), שיביאו את הילד אל משימות קשות מכפי רמת ההתפתחות הגלויה וכך לפתח לו דרך אל הרמת ההתפתחות הפוטנציאלית אליה עשוי הילד להגיע בעזרת תיווך מבוגר או חבר בעל יכולת רבה (ויגוצקי 1978).

[ב.ל.]חזרה לעמוד הקודם המשך לעמוד הבא
חזרה לראש העמוד
שלח לחבר


עמוד הבית
פינות
פינת הילדים
פינת החגים
פינת עונות השנה
קהילות
קהילת חינוך וגן
מאגרים
קבוצת דיון
מסיבות ואירועים
קהילת אלטרנטיבי
פורום האדם השלם
פורום חוכמת הקבלה
אתר ילדים של החיים
ספרות מקצועית
ע) התפתחות הילד)
התפתחות הילד (E)
ע) חינוך לגיל הרך)
חינוך לגיל הרך (E)
כללי
על האתר
אודותי
שנת שבתון