http://www.yeladudim.co.il לוח מודעות הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
לאתר
האדם השלם


אוריינות בגן ילדים
כתיבה פונקציונלית ויצירתית בגן
מהות והתפתחות האוריינות
כתיבה פונקציונלית
כתיבה יצירתית
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
הרחבת הנושא
מאמרים נוספים בנושא אוריינות
הצעות לפעילויות אוריינות
מתוצרי כתיבת הילדים

עמוד הבית מאמרים אוריינות בגן ילדים מבוא
כתיבה פונקציונלית וכתיבה יצירתית בגן הילדים (2000)
מאת: לינה בכר


כאשר חושפים ילדים בגיל הגן לשפה הכתובה באותו אופן שבו חושפים אותם לשפה המדוברת, רוכשים רבים מהם גם את מיומנויות הכתיבה והקריאה, ויחד עם זה את היכולת להשתלב בחברה אוריינית. כך מראה מחקר של גואלמן ועמיתים (1984 Goelman .et als). וכן גם מחקר אשר ממצאיו יבואו בהמשך.
מאמר זה מבוסס על ממצאי תצפיות משתתפות בכתיבת ילדים בני 4.5 עד 5.5 אשר מראים כי באמצעות הפעילויות השונות בגן, ניתן לחשוף את הילדים לאוריינות על כל צורותיה ואף להניב ניסיונות כתיבה ראשוניים . המאמר משקף שני סוגי כתיבה אשר באו לידי ביטוי במהלך המחקר: כתיבה פונקציונלית או מעשית וכתיבה יצירתית או ספונטנית. בכתיבה יצירתית -ספונטנית אני מתכוונת לאותה כתיבה שהתוכן שלה יוצא מתוך הילד באופן ספונטני, משקפת את עולמו הפנימי ומהווה ראי לנפשו, כשם שהציור משקף את עולמו הפנימי. ואילו כתיבה פונקציונלית- מעשית מכוונת לכתיבה ממוקדת למטרה ספציפית, כגון: הכנת כרטיס ברכה או עריכת רשימת קניות, או רישום פרטי "לקוחות" החנות או הבנק, הכנת שלט או פרסומת. כתיבה יצירתית מכילה משפטים החוברים יחד לסיפור, וכתיבה פונקציונלית לרב מכילה מילים בודדות, לעיתים כתובות בצורת רשימה או טבלה.
הכתיבה היצירתית רגשית יותר, הכתיבה הפונקציונלית טכנית ושימושית . אולי ניתן לכנותה כתיבה חברתית, בשל מטרתה: כתיבה על מנת לתקשר עם אנשים (שלטי פרסומת, מחירונים, לברך מישהו, לערוך רשימות קניות ועוד). שני סוגי כתיבה התפתחו במהלך פעילויות שונות בגן, כחלק בלתי נפרד מאותן הפעילויות. כתיבה פונקציונלית התפתחה במהלך המשחק סוציודרמטי וכפעילות מודרכת בפינת כתיבה. כתיבה יצירתית התפתחה במהלך וכהמשך לפעילות בספריה ובשולחן ציור חופשי.
יהיו הפעילויות והכתיבה אשר יהיו, הגורם המכריע לגילויים ראשוניים של ניצני אוריינות ולפיתוח הכתיבה הוא מעורבות הגננת שבאה לידי ביטוי בשני מישורים: א) מעורבותה ב עיצוב סביבה חינוכית מטפחת אוריינות , סביבה שמאפשרת צמיחה של כתיבה. ב) תיווך ישיר של הגננת , כדמות מעודדת , תומכת ויוזמת פעילויות שמובילות לצמיחה של אוריינות. אוריינות שצמחה קודם כל אצל מיספר מועט של ילדים, והשפיעה מאוחר יותר על שאר ילדי הגן שהתלהבו וקבלו מוטיבציה לכתב.

שקף להמחשה לסביבה חינוכית מטפחת אוריינות
המשך לעמוד הבא Ùחזור למאמר
  Ù חזרה לראש העמוד
 

&? מאמרים בנושא אוריינות
Ÿ מקבץ מאמרים ומחקרים בנושא אוריינות (אתר הגיל הרך) Ÿ מונחון למושגים הקשורים ברכישת הקריאה וכתיבה Ÿ אוריינות כמכלול

:>8 הצעות לפעילויות אוריינות   +&
Ÿ ניצני אוריינות - פעילות עם ספרים Ÿ מרכזים מתחלפים Ÿ שילוב המחשב בסביבה החינוכית אלבום תמונות ממוחשב Ÿ איך נולד ספר Ÿ פעילויות אוריינות לילדים: מילון ממוחשב Ÿ מדריכים לאוריינות

Ù חזרה לראש העמוד


[ב.ל.]

עמוד הבית
פינות
פינת הילדים
פינת החגים
פינת עונות השנה
קהילות
קהילת חינוך וגן
מאגרים
קבוצת דיון
מסיבות ואירועים
קהילת אלטרנטיבי
פורום האדם השלם
פורום חוכמת הקבלה
אתר ילדים של החיים
ספרות מקצועית
ע) התפתחות הילד)
התפתחות הילד (E)
ע) חינוך לגיל הרך)
חינוך לגיל הרך (E)
כללי
על האתר
אודותי
שנת שבתון


המשך לעמוד הבא Ùחזור למאמר
  Ù חזרה לראש העמוד