יום הולדת ספרות בנושא יום הולדת:

יום הולדת

כללי
  • "ברלה, ברלה, צא החוצה" . מאת פנינה קז. בהוצאת כתר (סיפור)
  • "ירון והדבון" . מאת הרצליה רז. בהוצאת רכגולד ושות, תברה בע"מ (סיפור)
  • "יום הולדת" . מאת מיריק שניר. בהוצאת הקיבוץ המאוחד (סיפור)

שלח תגובה שלחו אלי תגובות - חינוך וגן