גן ילדים ספרות בנושא גן ילדים:

כללי
  • "בגן שלנו שמח" מאת פיש נחשון תמר. בהוצאת עמיחי (קובץ שירים)
  • "מיכל בגן הילדים" מאת שרון ימימה. בהוצאת עופר (סיפור)
  • "ילד קטן הלך לגן" מאת י"ד קמזון. בהוצאת זימזון (סיפור)
  • "בוקר טוב" מאת ע. הלל. בהוצאת הקיבוץ המאוחד (סיפור)
הכרות הגן/צוות הגן
  • "תגידי איך קוראים לך?" מאת הראל נירה. בהוצאת הקיבוץ המאוחד (סיפור)
  • "ליאור בכה כשאמא הלכה" מאת מודן שולה. בהוצאת אדם (סיפור)
  • "כיף לי בגן" מאת רחמים רמי, אלמוזנינו נואית. בהוצאת זימזון (סיפור)
  • "בגן של שולה" מאת בקשי קופלמן. בהוצאת כתר לי (סיפור)
הסתגלות לגן
  • "גן הבוכים" מאת ישפה אסנת.בהוצאת מסדה (סיפור)
  • "הגן של עדן" מאת שליין רינה בהוצאת צבר (סיפור)
  • "הנהג איתן" מאת רז אורית בהוצאת דני (סיפור)
  • "כיף לי בגן" מאת רחמים רמי, אלמוזנינו נואית. בהוצאת זימזון (סיפור)
  • "ליאור בכה כשאמא הלכה" מאת מודן שולה. בהוצאת אדם (סיפור)
פרידה מההורים
  • "גן הבוכים" מאת ישפה אסנת.בהוצאת מסדה (סיפור)
  • "הגן של עדן" מאת שליין רינה בהוצאת צבר (סיפור)
  • "ליאור בכה כשאמא הלכה" מאת מודן שולה. בהוצאת אדם (סיפור)

שלח תגובה שלחו אלי תגובות - חינוך וגן